การลิดกิ่งและการตัดสางขยายระยะ

ปลูกครบ 5-6 ปี ตัดสางครั้งที่ 1 ให้เหลือ 100 ต้น/ไร่ เอาออก 50 %

สักอายุ 25-30 ปี ราคาต่อต้น ขั้นต่ำ 15,000 บาท

  • ลิดกิ่ง 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 ปีที่ 4
  • ครั้งที่ 2 ปีที่ 6-9 ตามความเหมาะสม
  • การลิดกิ่งที่ดีต้องตัดให้ชิดลำต้นแผลต้องสวย ตัดที่เดียวให้ขาด
  • ทาแผลด้วยปูนขาวหรือสีขาว รอบรอยตัด