การเตรียมกล้า

  1. เหง้าสัก เป็นกล้าที่เกิดจากการหว่านเมล็ดขนย้ายง่ายน้ำหนักเบาเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ราคาถูก 1-3 บาท
  2. กล้าถุง  กรมป่าไม้มีแจกฟรีเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ไม่มากนักเป็นกล้าที่ได้จากการจิ้มเหง้าหรือเพาะเมล็ดมีระบบรากที่ดีกว่าโอกาสการรอดตายสูงกว่า ราคาแพงกว่าถ้าซื้อตามท้องตลาด 5-30 บาท