ติดต่อเรา

ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 063-5168808