การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สักแปรรูป

การนำไม้สักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ได้สัมภาษณ์จาก บริษัท พจน์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ที่อยู่ ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 081 951 6076 แผนผังบริษัท ดัง ลิงค์   https://goo.gl/maps/cogLTMU1JRPhfka9A

การสั่งซื้อไม้และวัตถุดิบที่ใช้

ทางบริษัท ได้สั่งซื้อไม้สัก จาก ออป แพร่ และ ซื้อจากไม้สักเก่าบางส่วน ในกรณีที่เป็นไม้สักใหม่จะสั่งซื้อจากทาง ออป แพร่ จากการสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปว่า การนำไม้สักมาแปรรูปหากเป็นไม้สักใหม่ มักไม่เหมาะกับการทำเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากไม้ยังไม่แห่ง หากนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์จะมีปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากไม้ มีการหด หรือ ขยายตัว หรือรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์อาจพบปัญหาในบางครั้ง จึงได้แก้ปัญหาโดยการนำไม้สักเก่าที่นำมาดัดแปลง จากผลิตภัณฑ์ หรือ ไม้บ้านเก่า มาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกทีหนึ่ง ดังภาพที่แสดง จะพบว่า เฟอร์นิเจอร์จะประกอบด้วย

  1. โต๊ะไม้แบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทานข้าว ราคาตั้งแต่ 6 พันบาทขึ้นไป
  2. ตู้เสื้อผ้า ราคาตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  3. ตู้เก็บไวน์ ราคา ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  4. สินค้าเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ รายละเอียดสามารถเข้าไปชมใน ลิงค์ได้ดังต่อไปนี้
    https://goo.gl/maps/cogLTMU1JRPhfka9A แผนที่บริษัท
    https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99/1480388932177455 Facebook